3Д виртуелна презентација на музејскната поставката

3Д виртуелна презентација на археолошкиот локалитет Исар Марвинци