Завршни активности за заштита на црквата „Свети Илија“ во Стар Дојран

Завршни активности за заштита на црквата „Свети Илија“ во Стар Дојран
Со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија се реализира непосредната заштита на црквата „Св. Илија“ во Стар Дојран, која претставува значајно културно наследство од XIX век… Проектот, кој го спроведува Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица, целосно ќе биде завршен до крајот на годинава во спомен на стогодишнината од бомбардирањето на црквата во Првата светска војна кога претрпе сериозни оштетува

ИНТЕРВЈУ ЗОРАН РУЈАК – АНТИЧКИТЕ ГРОБОВИ НА „СТРАНАТА“ СЕ ПОЈАВИЈА НЕОЧЕКУВАНО

ИНТЕРВЈУ ЗОРАН РУЈАК – АНТИЧКИТЕ ГРОБОВИ НА „СТРАНАТА“ СЕ ПОЈАВИЈА НЕОЧЕКУВАНО
„Во иднина треба да се посвети поголемо внимание на екипираноста на Заводот и музеј од Струмица, за да можеме да одговориме на сите прашања и предизвици пред кои сме поставени“, вели директорот на истата институција Ристо Тасев Во изминатите години на повеќе локалитети во Струмица работеа археолози, но Вашето внимание најмногу го привлече откривањето на најстарата неолитска населба кај селото Ангелци, во општина Василево. На локалитетот „Страната“ на пов