Сеќавање на една уметност

Сеќавање на една уметност
Меморијална изложба и промоција на монографија за пет ликовни уметници-Атанас Мучев,Василка Христова,Стојан Пачов,Момчило Петровски-Момо и Стојче Гоцков. Изложбата ќе биде отворена на 30.09.2016 петок во 20:00 часот во просториите на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица.

Отварање на постојаната поставка во Турската Пошта во Струмица

Отварање на постојаната поставка во Турската Пошта во Струмица
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица, по повод годишницата од осамостојувањето на Република Македонија, се приклучува на акцијата "Бела Ноќ". По тој повод на 07.09.2016 година во 20:00 часот ќе биде отворена постојаната поставка во Турската Пошта во Струмица. Повелете на отварањето!