ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ПО ПОВОД 65 ГОДИНИ ЗАВОД И МУЗЕЈ – СТРУМИЦА ( 1952 – 2017 )

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ПО ПОВОД 65 ГОДИНИ ЗАВОД И МУЗЕЈ – СТРУМИЦА ( 1952 – 2017 )
Почитувани, Националната Установа "Завод за заштита на спомениците на културата и музеј"-Струмица годинава прославува 65 години од своето основање (1952-2017). Одбележувањето на овој за нас мошне важен и значаен јубилеј, меѓу другото, ќе биде збогатено со печатење посебен Зборник на трудови во кој ќе бидат застапени теми од историската, воено-политичката, духовната и културната традиција не само на Струмица и Струмичко и на Македонија туку и пошироко. Печ

Сеќавање на една уметност

Сеќавање на една уметност
Меморијална изложба и промоција на монографија за пет ликовни уметници-Атанас Мучев,Василка Христова,Стојан Пачов,Момчило Петровски-Момо и Стојче Гоцков. Изложбата ќе биде отворена на 30.09.2016 петок во 20:00 часот во просториите на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица.