Отварање на постојаната поставка во Турската Пошта во Струмица

Отварање на постојаната поставка во Турската Пошта во Струмица
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица, по повод годишницата од осамостојувањето на Република Македонија, се приклучува на акцијата "Бела Ноќ". По тој повод на 07.09.2016 година во 20:00 часот ќе биде отворена постојаната поставка во Турската Пошта во Струмица. Повелете на отварањето!

Археолошките истражувања ја откриваат Струмица како голем духовен центар

Археолошките истражувања ја откриваат Струмица како голем духовен центар
Струмица не била само значаен административен центар за време на средниот век, туку и еден од најзначајните духовни центри на територијата на Македонија во тој период. Последно  во низата откритија кое  ги потврдува овие тврдења е црквата во стариот дел на градот во подножјето на Цареви Кули каде со најновите истражувања беа откриени уште два нови објекти кои најверојатно биле во функција на црквата која археолозите ја датираат од 13 век. ,,Успеавме да

Рујак: Годинава ќе донесе многу одговори за археолошкото богатство на Струмица

Рујак: Годинава ќе донесе многу одговори за археолошкото богатство на Струмица
Значајни археолошки истражувања ќе работи Завод и музеј Струмица оваа година. Особено интересни ќе бидат наодите кои ќе ги дадат ископувањата на средновековната црква откриена во подножјето на Цареви кули, во почетокот на старито дел од денешна Струмица. Ова ќе бидат информации кои ќе ја потврдат тезата дека Струмица била не само административен, туку и духовен центар, вели директорот на институцијата Зоран Рујак. – За оваа средновековна црква знаевме од

Завршни активности за заштита на црквата „Свети Илија“ во Стар Дојран

Завршни активности за заштита на црквата „Свети Илија“ во Стар Дојран
Со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија се реализира непосредната заштита на црквата „Св. Илија“ во Стар Дојран, која претставува значајно културно наследство од XIX век… Проектот, кој го спроведува Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица, целосно ќе биде завршен до крајот на годинава во спомен на стогодишнината од бомбардирањето на црквата во Првата светска војна кога претрпе сериозни оштетува

ИНТЕРВЈУ ЗОРАН РУЈАК – АНТИЧКИТЕ ГРОБОВИ НА „СТРАНАТА“ СЕ ПОЈАВИЈА НЕОЧЕКУВАНО

ИНТЕРВЈУ ЗОРАН РУЈАК – АНТИЧКИТЕ ГРОБОВИ НА „СТРАНАТА“ СЕ ПОЈАВИЈА НЕОЧЕКУВАНО
„Во иднина треба да се посвети поголемо внимание на екипираноста на Заводот и музеј од Струмица, за да можеме да одговориме на сите прашања и предизвици пред кои сме поставени“, вели директорот на истата институција Ристо Тасев Во изминатите години на повеќе локалитети во Струмица работеа археолози, но Вашето внимание најмногу го привлече откривањето на најстарата неолитска населба кај селото Ангелци, во општина Василево. На локалитетот „Страната“ на пов