123

Во рамките на проектот „Струмица како културно историска туристичка дестинација“, финансиран од Европската Унија во рамките на Регионалната програма за локална демократија (ReloAD), спроведувана од страна на програмата за развој на обединетите нации се направи web платформа  каде се претставени културно – историските споменици на општина Струмица. Платформата има за цел да го промовира туристичкиот потенцијал на општина Струмица.

www.discoverstrumicacity.mk