untitled1

Изложбата ќе се отвори на 11.11.2016 година во 19:00 часот во галеријата на Н.У. “Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј” Струмица.