Untitled1

Како прва планирана активност за 2021 година ,,НУ Завод и Музеј – Струмица ги отвори вратите за посета на најмладата популација насловена како ,, За прв пат во Музеј ,,.
Нa 17.05.2021 година,по повод одбележувањето на 18 Мај, меѓународниот ден на музеите , во посета на постојаната поставка и етно куќата Турска Пошта беа првачињата од ООУ Видое Подгорец. На посетата и претходеше едукативна работилница преку видео презентација и интерактивност на учениците кои подготвија сопствено историско катче оформено од предмети кои сами ги донесоа од своите домови.

Untitled5

Untitled4

Untitled3

Untitled2

Untitled1

Untitled